Dagbani Language

Dagbani language also known as Dagbanli language is the official language of the Dagombas people in Ghana and are natives of Dagbon Kingdom . The Dagbani language has three dialect Nayahal, Nanuni (Nanumba) and Tomosili